Aestim AB

Finns i Malmö men har ingen publik verksamhet. Lokalen på Ågatan 6 är för uthyrning. Se vidare under fliken HGL.